close

Dotacja na kapitał obrotowy dla VES Sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy dla VES Sp. z o.o.

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego programu VES Sp. z o.o. uzyskała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w kwocie 49 591,95 PLN.