close

VES Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
adres:
ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa,

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373184;
NIP 8792643679; REGON 340841265,
o kapitale zakładowym w wysokości: 4.800.000,00 zł

mail Skontaktuj się z nami