close

VES Sp. z o.o.


VES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres:
ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa,

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373184; NIP 8792643679; REGON 340841265, o kapitale zakładowym w wysokości: 4 800 000,00 zł

KONTAKTY


Iwona Czarnata – Dyrektor Zarządzający
call 609-489-155
email iwona.czarnata@ves.pl

Dominika Borawska – Dyrektor ds. produkcji eventów
call 510-103-713
email dominika.borawska@ves.pl

Anna Borawska – Kierownik Projektów
call 791-198-517
email anna.borawska@ves.pl

Daniel Maniecki – Kierownik Projektów
call 609-489-124
email daniel.maniecki@ves.pl

Arkadiusz Stańczyk – Logistics Manager
call 663-741-958
email arkadiusz.stanczyk@ves.pl

Maciej Karaskiewicz – Kierownik Magazynu
call 663-741-963
email maciej.karaskiewicz@ves.pl