close

Event dla Pracowników Banku

Event


Produkcja

Data

VES

Agencja SilverPlate

25.03.2022r.

Producent techniczny:

  • Daniel Maniecki daniel.maniecki@ves.pl
  • Dominika Borawska dominika.borawska@ves.pl

Koordynacja:

  • Arkadiusz Stańczyk

Kierownik ekipy technicznej:

  • Łukasz „Bandzi” Błażewicz

Multimedia:

  • Łukasz „Melina” Meliński

Oświetlenie:

  • Sebastian Pachciarek