close

Pantene Polska

Event


Produkcja

Data

VES

Agencja SilverPlate

28.04.2022r.

Producent techniczny:

  • Daniel Maniecki daniel.maniecki@ves.pl

Koordynacja:

  • Tomasz Wołkowycki

Kierownik ekipy technicznej:

  • Łukasz „Bandzi” Błażewicz

Multimedia:

  • Jacek „Jaca” Kamiński

Oświetlenie:

  • Sebastian Pachciarek